top of page
atık yağ ayırıcı

Atık Yağ Ayırıcı

1 LİTRE ATIK YAĞ, BİR MİLYON LİTRE SUYU KULLANILMAZ HALE GETİRİYOR!

Yağ ayırıcılar, hayvansal ve bitkisel yağların şehir drenaj sistemine ulaşmadan tutulmasını sağlar.

Bu yüzden hayvansal ve bitkisel yağların kullanıldığı veya üretildiği ticari ve endüstriyel tesislerde kullanılmalıdırlar.


Atık Yağ Ayırıcı (Yağ Tutucu) Seçenekleri
-Tezgahaltı
-Manuel
-Katı Atık Tutuculu
-Tekerlekli veya Sabit


Atık yağ taşıyan kirli sular çevremiz için çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

Normal şartlarda katı halde olabilen hayvansal ve bitkisel mutfak yağları pis su borularının içerisine bulaşarak boruların tıkanmasına neden olmaktadır.

Bu tür atık yağlar şehir kanalizasyon sisteminde aşırı yüklenmeye neden olmakta ve arıtma tesislerine zarar vermektedir.

Paralel olarak, atık sulara karışan Hidrokarbon (petrol) türevi mineral yağlar ve yakıtlar, kanalizasyon sistemlerinde patlayıcı buharlaşma yolu ile büyük risk yaratmakta, yarattığı kirlilik doğal çevremizde geri dönüşü olmayan tahribatlara neden olmaktadır.

Kaynağı ne olursa olsun atık yağ taşıyan tüm atık sular şehir şebekesine veya doğaya iletilmeden önce mutlaka uygun bir yağ ayırıcıdan geçirilerek atık yağlarından arındırılmalıdır.

Bu uygulama, doğal çevremize olan sorumluluğumuz ve bir yurttaşlık görevi olduğu kadar, kanun karşısında zorunlu bir yaptırım olarak belirlenmiştir.

Aslında atık yağların maddi bir değeri de bulunmaktadır. İyi şekilde değerlendirilmesi halinde organik yağlar Biodizel olarak, mineral yağlar ise endüstri tesislerinde, özellikle çimento fabrikalarında, yakıt olarak kullanılabilmektedir.

Sonuç olarak, lokantadan, otoparklara, fabrikalardan, yemekhanelere, hava alanlarından, hastanelere ve özet olarak atık yağ oluşturan tüm binalara uygun bir tortu tutucu ve yağ ayırıcı kullanılması gerekli ve zorunludur.

Kullanım alanları
A.V.M’ ler
Oteller
Restaurantlar
Kantinler
Hastaneler
Yemek fabrikaları
Margarin fabrikaları
Yağ Üretim tesisleri
Yurtlar
Et üretim tesisleri
Kasaplar


Kaynak : Metusan

 • Teknik Özellikler

  Sabit Model KAPASİTE EBAT (mm)
  INT-BS0320 0,25 Lt/sn/sec 630x400x490
  INT-BS0321 0,50 Lt/sn/sec 730x490x490
  INT-BS0322 0,75 Lt/sn/sec 780x590x490
  INT-BS0323 1,00 Lt/sn 910x630x490

   

  Tekerlekli Model KAPASİTE EBAT (mm)
  INT-BS0320 0,25 Lt/sn/sec 630x400x490
  INT-BS0321 0,50 Lt/sn/sec 730x490x490
  INT-BS0322 0,75 Lt/sn/sec 780x590x490
  INT-BS0323 1,00 Lt/sn 910x630x490

   

bottom of page