top of page

Endüstriyel Mutfaklarda

PROJE - TASARIM - MİMARLIK

Temel Bileşenler

 • Mutfak Konsepti & Türü

 • Kapasite

Kültürler arası beslenme farklılıkları sonucu oluşan gastronomi zenginliği, endüstriyel mutfak sektöründe de cihaz çeşitliliğini tetikledi.

Doğru ekipmanın tedariğinde, sizlerden konseptinizle alakalı geri bildirimler almak, işimizi kolaylaştıracak ve süreci hızlandıracaktır. 

Doğru ekipmanın kullanılması kadar bu ekipmanın size ne kapasitede hizmet edebileceği de önemlidir.

Bunun saptanması için, Kullanım alanınızın toplam oturma kapasitesi, dışarıya servis hizmeti verip vermeyeceği gibi unsurları göz önünde bulundurarak hareket etmekteyiz.

Ayrıca işletmenizde karşılaşabileceğiniz sezonluk kapasite üstü limitleride göz ardı etmemek gerekir. 

 • Kullanım Alanı Hesabı

 • Doğru Bütçe

Mutfak için ayrılan depolama, hazırlık, pişirme, servis gibi alanların doğru hesaplanması birçok parametreye bağlıdır.
 
Bu parametrelerden bazıları: hizmet verilecek kişi kapasitesi, proses alanlarının birbirilerine olan uzaklıkları, iş akışı, personelin geçiş konforu, vb. unsurlardır.
 
Ayrıca sahanın teknik altyapısı, bulunduğu kattaki alanın mutfak dışı kullanımlarla olan ilişkisi gibi konularda hesaplamada değişkenliğe sebep olur.

Mutfak projelerinde ürün, teknik altyapı, işçilik maliyeti, yedek parça vb. kalemlerin tedarik süreci işletmeci tarafından belirlenmesi zor ve karmaşık bir konudur.
 
Gereksinimlerle, işe ayrılan bütçe çoğu zaman örtüşmez. Bu iki bileşeni dengede tutmak için profesyonel destek alınmasını önermekteyiz. 

Endüstriyel Mutfaklarda Proje Yönetim Süreci:

conssite_edited.jpg

Saha Ziyareti​

Gerekli görüldüğü takdirde projelendirme öncesi saha toplantısı planlanabilir.

measurin_edited.jpg
 • Yerleşim Alanından Rölöve

  • Projenizin dijital bir kopyası olmaması durumunda izlenecek bir yoldur.

coverage_edited.jpg
 • Mutfağa Ayrılan Mahallerin Saptanması

  • Alanlara hakimiyet kurma açısından elzemdir. ​Bilirkişilerin bilgilendirmesinden yola çıkılarak hareket edilir.​

Spotting-Poor-Design-Choices-in-Websites
 • Taslak Çalışması

  • Tasarım öncesi saptanılan mahallerin müşteriye brifingi yapılır, Onay takdirinde tasarıma geçilir.

process_edited.jpg
 • Akış Şeması

  • Proses akış yönü dikkate alınarak şematik bir plan tasarlanır. 

11_edited.jpg
 • Genel Yerleşim Planı

  • Mahallerin ve akışının saptanması sonrası ihtiyaca göre ekipmanlar zengin içerikli kütüphanemizden planınıza aktarılır.​

  • Genel çalışma prensibi 2 boyutludur, Anlaşılmayan noktalar varsa 3 Boyut veya Kesit görünümlerle desteklenir.

boq_edited.png
 • Ekipman Listesi

  • Projede kullanılan ekipmanların adet, marka, model, ölçü gibi girdileri​ kullanılarak hazırlanır.

kngedwrd_datasheet_edited.jpg
 • Ürün Teknik Şartnameleri 

  • Proje onayı sonrası, tarafınıza fiyat teklifiyle beraber detaylı teknik özelliklerinde yer aldığı bir döküman sunulur.

Custom-Stainless-Steel-Aluminum-Sheet-Me
 • Özel Üretim Ürün Tasarımı

  • Elverişli teknik şartlar dahilinde projenize özel ürünler tasarlanır. İzometrik çizimlerle beraber sunulur

mep_edited.jpg
 • Tesisat Projesi 

  • Sözleşme onayı sonrası kullanılan ekipmanın tesisat değerleri plan üstünde referans noktalarıyla ölçülü olarak belirtilir, 

  • "Elektrik" , "Sıhhi" , kullanılıyorsa "Gaz" olarak ayrıştırılıp, pafta pafta sunulur.

manifacturing_edited.jpg
 • Üretim Çizimi

  • Kullanılan ekipmanlar içerisinde standart dışı bir ürün var ise, üretim çizimi yapılarak fabrikaya yönlendirilir.​

  • Aynı zamanda bu tasarımlar, Üretimde geri dönülemez bir yanlışı önlemeye karşın sizinle de paylaşılıp onay sonrası işleme alınır.

consulting_edited.jpg
 • Müşteri Sunum Paftası

  • Tüm bahsi geçen işlemlerde sizinle koordinasyonu sağlama amacıyla dönemsel olarak çeşitli sunumlar yapılır.

  • Verimli olması açısından sunumların yüz yüze tartışılması daha iyi sonuçlar doğuracaktır. 

Endüstriyel Mutfaklarda
Proje ve Tasarım

Gastronomi dünyasında, profesyonel ve tarafsız bir duruş sergileyerek faaliyet alanı, konsepti belirlenen yeme&içme ile ilişkilendirilmiş alanların tümünde, planlanan bütçe kapsamında müşteriye danışmanlık hizmeti verme yükümlülüklerinin tümüdür.

İşimiz gereği bir işletmenin sahip olamayacağı kadar fazla deneyimi işletmenize değer katmak için kullanır, zamanımızın tümünü maksimum verim alabilmek adına projeniz için harcar, kalıcı değerler yaratırız.

Doğru çözümlemeler için bizimle hareket edin.

Ayazsan Mutfak Profesyonel Projelerde
Sizin İçin Ne Yapar?

Verimli mutfak tasarımı ve planlama anlayışı doğrultusunda masraflı ve uygunsuz mali davranışları engeller.

 

Mutfak çalışma alanlarının, mekanla ve insanla ilişkisini kurarak uluslararası platformlarda kabul görmüş hijyen kuralları içinde bir bütün olarak hareket edilir.

 

Buda verimliliğin artması ve sorunsuz operasyonlara öncülük eder.Bugün birçok işletmeci, mutfak tasarım ve planlamasının basit olduğu yanılgısına düşmektedir.

 

İşletme, alınan yanlış kararlar sonucu projede yaşanan gecikmelerden sonra süreci tekrar yoluna sokmak adına  planlanmamış ekstra maliyetlerle yüzleşir.

 

Aynı zamanda yanlış spesifikasyonlara sahip ekipmanların tekrar revizesi söz konusu olabilir.

 

Mutfakta projeye göre örülen duvarların yıkılarak yenilerinin inşası gerekir, buda yine projede gecikme ve ek maliyet yaratır.

Bu hataları yok saymanın etkisi kısa vadede anlaşılmasa da uzun vadede problem yaratacaktır. Er ya da geç servis edilen yemeklerin kalitesine, servisteki hantallığa ve işletmenin geneline tezahür edecektir.

Problemleri mutfağın inşa aşamasında düzeltmeye çalışmak, işçilik maliyetlerinde artış, açılış tarihinin ertelenmesi, işletmenin bölgedeki potansiyel fırsat kayıpları, kira gibi finansal konuların henüz işletme açılmadan ödenmesi gibi durumlara sebep olacaktır.

Hacmin Doğru Kullanımı:

Mutfak için ayrılmış alanların her metrekaresinin, kapasiteye uygun ölçülerde tutulması gerekir.

 

Kullanılması gereken alanın hesaplamasını yapmak için oturma kapasitesi, personel sayısı, servis sıklığı gibi değişkenlerle koordineli hareket edilir.

 

Minimum mutfak alanında maksimum kişiye hizmet anlayışı yanlıştır. Bu anlayışın kısa bir süre içinde işlevini kaybederek işletmeye zarar vermesi kaçınılmazdır.

Sanayi Tipi Mutfaklarda
İşleyiş ve Hizmet Akışı

Çeşitli gıdalar, depolama ile başlayan sürecin ardından, hazırlık, pişirme, servis vb. aşamalardan sonra müşteriye ulaştırılmasıyla süreç son bulur.

 

Bu prosesin kendi içinde dinamikleri ve akış yönü mevcuttur. Ve bu değişken bir parametre değildir.

 

Kişilere göre değil kurallara göre standartlara uygun hareket edilir. Burada amaç akışı en kısa sürede tamamlamak, müşteride memnuniyet yaratmaktır.

Gereksinimlerin Belirlenmesi:

Günümüzde Otel, restoran, kafe fark etmeksizin mekanlar tasarlanırken genellikle bir konsept olarak ele alınır.

 

Planlama yapıldığı takdirde mutfakta nelerin pişirileceği, menüye daha sonra nelerin eklenebileceği, personel sayısı, ne kadarlık bir istihdam yaratacağı, depolamanın kaç günde bir şarj edileceği gibi soruların cevabı büyük olasılıkla bellidir. 

 

İşletmenizde kalıcı ve sağlıklı çözüm yaratmak için bu gibi faktörleri mutfağınızı kurmadan çözmeniz faydanıza olacaktır.

Servis ve Operasyon:

Her işletmenin servis ve operasyonunun kapasite olarak zirve yaptığı zamanlar olmaktadır.

 

Bu aralıkları sorunsuz atlatmak ancak doğru planlamayla mümkün olur. Servise hazır hale getirilen yemeğin servis sürecinde yaşayacağı gecikme,  bütün emeği ve beklentiyi tek çırpıda yok edebilir.

 

Bu gibi durumların önüne geçmek için sıcak mutfak kadar servis istasyonlarının da doğru konumlandırılması ve ürün donanımının yeterli olması gerekir.

Sonuç mutlu müşteriler.

bottom of page